Říjen – Podzim

Kdo jsem a kde žiji Cizí svět Poznávám a učím se Jak a co konám

Můj dům

Kdo je můj kamarád a kdo není

Co sklízíme ze stromů

Umím poradit kamarádovi

Spočítám úrodu

Pomáhám na zahradě

 

 

 

Cíl na měsíc říjen:

  • dítě umí popsat svůj dům a pokoj
  • dítě si uvědomí důležitost kamarádství a pomoci druhému
  • dítě se naučí spolupracovat při společných úkolech
  • dítě se seznámí s podzimními činnostmi na zahradě
  • dítě se naučí pojmenovat některou zeleninu a ovoce