MŠ Světluška
Terezy Novákové 62a, Brno

Omezený počet dětí

Protože jsme školka rodinného typu, omezujeme počet dětí ve třídě na 15 až 18. Při takto nízkém počtu je možné zajistit individuální přístup ke každému dítěti, respektovat jeho osobitost a rozvíjet přesně ty stránky, které rozvíjet potřebuje.

Program pro předškoláky

Starším dětem a předškolákům nabízíme výchovně-vzdělávací program, který je připraví na vstup do školy. Spočívá v rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti, grafomotoriky, rozumového poznávání a řečových schopností.

 

Pravidelné návštěvy solné jeskyně

Protože chceme děti rozvíjet komplexně, zaměřili jsme se také na péči o zdraví. Jednou za měsíc se vypravujeme do solné jeskyně v Žabovřeskách, kde si děti ve zdravém prostředí hrají a relaxují.

Logopedická péče

Logopedická péče je samozřejmou součástí našeho ŠVP. Zařazujeme ji pravidelně mezi aktivity na ranním kruhu a několikrát do roka naši skolku navštíví logopedka.

 

Výuka angličtiny

Hravou formou, pomocí nejrůznějších aplikací, písniček, básniček a her se dětem snažíme přiblížit angličtinu. Každý měsíc se seznámíme s několika slovíčky odpovídající probíranému tématu podle našeho ŠVP.

 

Zvíře ve školce

Protože u dětí chceme posilovat smysl pro zodpovědnost, pořídili jsme si do školky africké šneky. Děti tak mohou nejen poznávat jejich život, ale učí se o ně i pečovat.

Oslavy narozenin

Všechny děti mají rády oslavy narozenin. Pro každé z nich proto uspořádáme malou oslavu s dortem či zákusky, písničkami, tanečky a samozřejmě nechybí ani sfoukávání svíček.

Keramická pec

Přímo ve školce máme k dispozici malou výtvarnou dílničku a keramickou pec. Využíváme ji nejen ke společnému tvoření s rodiči, ale přístup k ní mají všechny děti kdykoli během školního roku.

Bezpečná zahrada s prolézkami a pískovištěm

U školky máme velkou oplocenou zahradu stíněnou vzrostlými stromy a vybavenou spoustou prolízaček, houpačkami a pískovištěm. Když nám přeje počasí, chodíme na zahradu denně, pokud je hůř, vydáváme se na procházky.