Školné a stravné

Prosíme rodiče, aby školné a stravné platili do 25. dne předchozího měsíce. Tedy na měsíc říjen je třeba zaplatit do 25. 9. Školné se v případě nepřítomnosti dítěte nevrací. Je-li absence dlouhodobá, je možné domluvit přiměřenou výši školného.

Úplatu za umístění dítěte ve školce a stravné posílejte na č. ú. 2100870045/2010 zvlášť nebo přineste do školky v hotovosti. Školné je podle § 35 bb zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů  možné odečíst z daní. Za rok 2018 je odčitatelná položka 12 200,-, pro rok 2019 pak 13 350,-. Potvrzení Vám na konci roku rádi vystavíme.

Stravné, je-li oběd včas odhlášen, se po vyúčtování vrací. Odhlašujte prosím stravu do 10:00 předchozího dne, a to písemnou formou – do sešitu, mailem nebo SMS.

Výše úplaty a stravného za měsíc

 

Školné

Stravné

 

Celodenní

Půldenní

Celodenní

Půldenní

4 - 5 dní v týdnu

3000,-

2500,-

900,-

900,-

3 dny v týdnu

2500,-

2000,-

700,-

700,-

 

Prázdninové či jednorázové školné a stravné:

Přijímáme jen děti, jejichž rodiče doloží doklad o jejich očkování.

 

Školné

Stravné

1 den

300,-

50,-

1 týden

1000,-

250,-