MŠ Světluška
Terezy Novákové 62a, Brno

Ideje našeho projektu

Ctnosti

Na počátku našeho projektu byl nápad založit školku se zaměřením na celistvý rozvoj osobnosti, s důrazem kladeným na osvojování ctností. Dnešní mateřské školy obvykle nabízí spoustu kroužků, výuku angličtiny, všemožné alternativní přístupy v edukačním procesu – a to může být mnohdy správná a efektivní nabídka. Náš projekt na tyto přístupy nerezignoval, ale snaží se klást důraz také na osobnostní stránku dítěte. Nejde nám tedy jen o to, co dítě umí, ale především o to, jaké je. Koneckonců právě profil osobnosti, jeho silné i slabé stránky a jeho vlastnosti budou v budoucnu určovat, jak dítě dovede rozvíjet a prohlubovat své získané dovednosti a schopnosti.

Abychom dokázali tento záměr realizovat, zaměřujeme se na úzkou spolupráci s rodinou (tzv. tutoringový systém) a náš ŠVP je samozřejmě koncipován tak, aby tyto záměry umožnil.

Podle inspekční zprávy z června 2016 se nám tento zásadní síl daří naplňovat, neboť právě v sociální a komunikační oblasti byla naše škola hodnocena jako výborná.

Talenty

Druhou hlavní ideou MŠ Světluška je rozvoj uměleckých talentů. Protože hudební výchova i výtvarná tvorba jsou v předškolním věku hodnotnými a důležitými prostředky pro výchovu a vzdělávání, zařazují se mezi samozřejmé prvky v řízené činnosti v každé mateřské škole. Naším záměrem ale je dát rozvíjení těchto oblastí mnohem víc prostoru. Protože je naše škola vybavena keramickou dílnou a vlastní pecí, specializujeme se především na rozvoj výtvarných talentů. Hudební složka ale rozhodně opomíjena není.

Finanční dostupnost

Třetím pilířem, na němž projekt naší školky stojí, je otevřenost všem sociálním skupinám.  Jsme si vědomi, že platit školné v MŠ může nabourat nejeden rodinný rozpočet. Z toho důvodu se snažíme udržet poplatky za umístění dítěte v naší školce co nejníže.

V současné době poplatek za umístění dítěte v naší školce nepřesahuje 3000,- měsíčně a 900,- za stravu, přičemž je stravné v případě nepřítomnosti dítěte vratné.

Historie

Provoz našeho zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání jsme započali v Brně-Řečkovicích v září 2014, coby mateřského centra Světluška. Půl roku předtím jsme marně sháněli vhodné prostory, které by nám umožnily splňovat veškeré hygienické požadavky, zákony a nařízení. S Centrem Kociánka jsme uzavřeli smlouvu až v srpnu 2014 a tudíž nebylo v našich silách realizovat do začátku školního roku nutné úpravy a začít jako oficiální mateřská škola.

Pod hlavičkou MC Světluška, z.s. jsme ale naše prostory otevřeli a nabídli je dětem k užívání. Mezitím nás čekalo vyřizování, projektování a všemožné obíhání úřadů, abychom v příštím roce mohli školku otevřít coby akreditované školské zařízení zapsané do rejstříku škol.

Této mety jsme dosáhli v září 2015.

 

Rekonstrukce v létě 2015

Kvůli zamýšlené akreditaci musely prostory projít rozsáhlou rekonstrukcí a úpravami. Předně bylo nutné vybudovat únikové požární schodiště, aby byla zabezpečena maximální ochrana dětí v případě požáru a v dalších život ohrožujících situacích

V bezprostředním sousedství třídy vzniklo zbrusu nové sociální zařízení (5 toalet, 5 umyvadel a sprcha) přizpůsobené dětem předškolního věku.     

Situace dnes

Třída s kapacitou 25 dětí je prostorná a slunná, rozdělená na jídelnu se stolečky a herní část. Na jídelnu navazuje malá přípravna jídla spojená se třídou výdejním okénkem. K hlavním dveřím do třídy vede široká chodba, na níž se nacházejí dveře do kabinetu pedagogického personálu, do šatny, skladu a keramicko-výtvarné dílničky.