Listopad – prosinec

Boudo, budko…

Co mám společného s ostatními a čím se od nich liším

Proč si máme pomáhat

Červená Karkulka

Slavíme Vánoce, sv. Martin, Mikuláš

O velké řepě

Zdraví – co prospívá a co škodí, lidské tělo

O dvanácti měsíčkách

Přichází zima, roční období

Princ Bajaja

Správná míra – advent