Květen – červen

Boudo, budko…

Vztahy s odlišnými lidmi (cizinci)

Respektujeme cizí kultury a zvyky

Červená Karkulka

Slavíme Den maminek a Den dětí…další svátky

O velké řepě

Sázíme, připravujeme zahrádku

O dvanácti měsíčkách

Přichází léto, prázdniny

Princ Bajaja

Cestujeme – poznáváme jiné země