MŠ Světluška
Terezy Novákové 62a, Brno

Co nás čeká – květen 2018

Květen – Na louce i na zahradě

Cíle na měsíc květen

  • dítě si pomocí logopedických cvičení zdokonalí výslovnost některých hlásek
  • dítě se seznámí s různými druhy květin, uvědomí si, jak rostliny rostou
  • dítě se naučí pojmenovávat exotické ovoce a zjistí, kde které roste
  • dítě prohloubí pozitivní vztah k přírodě
  • dítě si uvědomí, jak může samo přispívat k ochraně životního prostředí
  • dítě si zopakuje barvy a rozšíří svou znalost o další
  • dítě si uvědomí proměny přírody během roku

Kdo jsem a kde žiji

Cizí svět

Poznávám a učím se

Jak a co konám

Umím správně dýchat

Exotické plody

Běh ročních dob

Květiny a jejich jména

Barvy

Můj vztah k přírodě