Červen – Letem světem

Cíle na měsíc červen:

  • dítě se seznámí se svým rodným městem a uvědomí si, jaká další města existují
  • dítě se dozví o životě v zahraničí (rozdíly i podobnosti s našimi podmínkami)
  • dítě se seznámí s odlišnými kulturními zvyky v cizích zemích a bude se učit je chápat
  • dítě se seznámí se způsoby cestování a problémy, které mohou nastat
  • dítě se naučí orientovat v prostoru (levo-pravá orientace…)
  • dítě se seznámí s vesmírem a cestováním po nejbližších planetách

 

Kdo jsem a kde žiji

Cizí svět

Poznávám a učím se

Jak a co konám

Brno – mé rodné město

Jak se žije v cizině

Jak vyřešit problém

Orientace v prostoru

Tolerance k odlišnému

 

…a 28. června 2018, od 15:30 Zahradní slavnost s besídkou