MŠ Světluška
Terezy Novákové 62a, Brno

Co náš čeká – březen

Březen – Jaro je tu!

 Cíle na měsíc březen:

  • dítě si uvědomí své silné a slabé stránky
  • dítě umí popsat, co ho baví a co ho nudí
  • dítě si uvědomuje proměny počasí, umí ho popsat a přiřadit k ročním obdobím
  • dítě se seznámí se základními geometrickými tvary a tvary písmen
  • dítě si osvojí práci s knihou
  • dítě se naučí, že všechno má svůj čas – v přírodě i mezi lidmi