MŠ Světluška
Terezy Novákové 62a, Brno
Na co se můžeme těšit v září a říjnu 2018

Na co se můžeme těšit v září a říjnu 2018

Vzhledem k novému ŠVP, který vyrůstá z několika známých pohádek, se plány na jednotlivé měsíce od minulých let liší. Přesto samozřejmě respektují RVP!

Nový ŠVP si můžete stáhnout a prostudovat si ho v sekci „Ke stažení“

Co nás tedy čeká

Co nás čeká – červen 2018

Co nás čeká – červen 2018

Červen – Letem světem

Cíle na měsíc červen:

  • dítě se seznámí se svým rodným městem a uvědomí si, jaká další města existují
  • dítě se dozví o životě v zahraničí (rozdíly i podobnosti s našimi podmínkami)
  • dítě se seznámí
Květen 2018

Květen 2018

V květnu jsme se zaměřili – jak už jméno měsíce napovídá – na všechno, co kvete. Učili jsme se poznávat kytičky, pozorovali jsme kvetoucí stromy, hráli jsme si na včeličky sbírající pyl a samozřejmě jsme si povídali o všem, co

GDPR

GDPR

Dne 25. května 2018 vešlo v platnost nové nařízení o ochraně osobních údajů. Bližší informace si můžete stáhnout v Dokumentech ke stažení.

Co nás čeká – květen 2018

Co nás čeká – květen 2018

Květen – Na louce i na zahradě

Cíle na měsíc květen

  • dítě si pomocí logopedických cvičení zdokonalí výslovnost některých hlásek
  • dítě se seznámí s různými druhy květin, uvědomí si, jak rostliny rostou
  • dítě se naučí pojmenovávat exotické ovoce a